HAHN+KOLBEgy korábbi cikkünkben 6 nyomós érvet mutattunk be a közkedvelt Portwest munkaruházat mellett. Ezek között szerepelt a termékek etikus gyártásának kérdése. Mai összefoglalónkban ezt a témát járjuk körbe és igyekszünk beszerzői nézőpontből válaszolni az alábbi fontos kérdésekre:

 • Mitől etikus a Portwest munkaruházat?
 • Megéri mindez a Portwestnek?
 • Miért érdemes az etikus beszerzéssel foglalkozni a hazai vállalatoknak?

Etikus munkaruhák gyártása

Iparágtól függetlenül egyre nagyobb hangsúlyt kapnak világszerte az etikus, fenntartható szolgáltatások és termékek. Ezek az emberi és természeti erőforrások kizsákmányolását kerülő gyártási folyamatok, technológiák vagy módszerek.

A divatiparban már jelenlévő társadalmi felelősségvállalás szemlélete mára a Portwest munkaruházatok gyártásánál is egyre inkább előtérbe kerül, hiszen az alapvető folyamatokat tekintve (szövetgyártás, szabászat, varrás vagy vegyi eljárások) nem sokban tér el a két tevékenység egymástól.

Mitől lesz etikus a Portwest munkaruházat?

Elméleti szempontból a Portwest saját döntésétől, hiszen a vezetőség elhatározta, hogy fontosabb tényezőnek tekintiaz emberi és természeti értékeket a profitnál. Gyakorlati (jogi) megközelítésben pedig attól az időponttól, amikor mindez egy független intézet, a Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) által is igazolásra került egy tanúsítványban.

5 fontos tényező, amit fontosnak tart a Portwest:

 1. Kerüli a kizsákmányolást: Az etikus gyártás egyik legfontosabb alappillére, hogy a gyártó szigorúan tiltja a dolgozók kizsákmányolását. Ennek megfelelően a cég nem használja ki a dolgozók kiszolgáltatottságát a szegényebb régióban és óvja az alapvető emberi (demokratikus) értékeket.
 2. Tiltja a gyermekmunkát: Annak ellenére sem alkalmaz kiskorú munkásokat, hogy arra az adott régióban törvényes lehetősége lenne.
 3. Betartja a törvényeket: A Portwest a rá vonatkozó összes törvényt betartja, nem alkalmaz jogi kiskapukat és határozottan visszautasítja a rendszer által felkínált esetleges korrupt lehetőségeket (tisztességtelen helyi tisztségviselők vagy hivatalnokok ajánlatai).
 4. Óvja a környezetet: Nem a legtöbb esetben hiányos környezetvédelmi előírásokat veszi alapul a gyártástechnológia kialakítása során, hanem természeti lábnyoma minimalizálására törekszik világszerte.
 5. Emberi jogok: Politikai beállítottságtól, nemi identitástól és vallási nézettől függetlenül egységes feltételeket biztosít a dolgozóinak.

Fontos kritériumként jelenik meg az etikus gyártás során, hogy a Portwest nemcsak saját dolgozóitól, hanem beszállítóitól és annak munkatársaitól is elvárja a vállalati etikai kódex betartását és betartatását.

Ezért éri meg az etikus munkaruházat

Az etikus gyártás és beszerzés elsőszámú célja nem a bármi áron való, azonnali profitszerzés, hanem a meglévő erőforrások tiszteletben tartása és megőrzése. Ennek ellenére – bármilyen meglepő – akár számszerűsíthető is a hosszú távú profit a vállalatok részére.

 • Erőforrások árának optimalizálása: Az egyébként is drága humán- és természeti erőforrások (víz, levegő, munkavállaló bére) egységára folyamatosan drágul. Az etikus körülmények mindezt némileg visszafoghatják. Kevesebbet lesznek a munkavállalók betegek, nyomás híján kevesebbet hibáznak és csökken a selejtek száma. Ráadásul minél tisztábbak a gyártáshoz beszerzett természeti erőforrások, annál egyszerűbb és olcsóbb őket felhasználni hosszútávon.
 • PR érték: A gyártó és beszerző vállalat részéről is rendkívüli PR értéket képvisel az etikus, fenntartható értékszemlélet. Ez jobb színben tüntetheti fel a meglévő partnerek szemében a vállalatot és akár egy üzleti megbeszélés apropóját is jelentheti, felkeltve a potenciális partner érdeklődését.
 • A társadalmi érték egyre jobban beárazható: Ha komolyan veszi az etikus gyártást és beszerzést egy vállalat, azt akár a gyártott termékek és a nyújtott szolgáltatások árába is be lehet építeni. Ez növelheti a forgalmat vagy akár a megtérülési rátát és a profitot is.
 • Több pályázati lehetőség: Az Európai Uniós pályázatok elbírálásánál egyre fontosabb kritériumot jelent a társadalmi felelősségvállalás. Az etikus vállalatok számára ez még nagyobb előnyként fog megjelenni a jövőben.

Amennyiben felkeltettük a figyelmét a Portwest munkaruház Portwest katalógusat kapcsán, tekintse meg az aktuális Portwest katalógust, mintadarabbal kapcsolatban keressen minket a +36 1 371 29 00 telefonszámon vagy a marketing@hahn-kolb.hu e-mail címen.

Start typing and press Enter to search